11 days | Sotheby's, Hong Kong
Fu Baoshi
Lot 103 Fu Baoshi, Scholar under the Pine Tree , 1943

€ 93,000 - 185,000
11 days | Sotheby's, Hong Kong
Xu Gu
Lot 120 Xu Gu, Chrysanthemums and Peaches of Longevity

€ 53,000 - 79,000
11 days | Sotheby's, Hong Kong
Chen Banding
Lot 121 Chen Banding, Chrysanthemum and Sweet Flag

€ 11,000 - 21,000
11 days | Sotheby's, Hong Kong
Cheng Shifa
Lot 147 Cheng Shifa, Blooming Flowers , 1960

€ 26,000 - 40,000
11 days | Sotheby's, Hong Kong
Shi Lu
Lot 148 Shi Lu, Roses

€ 159,000 - 265,000
Art auctions - from all over the world
- At a glance!
Art auctions - from all over the world
At a glance!
ios_instruction